Medal Europejski w 8. edycji - nagroda w kategorii usług. W dniu 23 kwietnia 2004 r. odebraliśmy Medal Europejski przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Medal ten potwierdza, podstawowa nasza działalność, czyli nagrodzone medalem zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym jest na europejskim poziomie.