3 kwietnia 2009 Komisja w składzie Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Center Club nagrodziła osiedle Leśne V Medalem Europejskim (XVIII edycja).

Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, wspieranym przez instytucje europejskie.

Nagroda to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom za wypełnianie standardów europejskich.