16 listopada 2010 otrzymaliśmy certyfikat ISO dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008 w zakresie "Działalność deweloperska i zarządzanie gruntami".