Większość wykopów związanych z pracami przy płycie fundamentowej została zakończona. Roboty przez najbliższych kilka miesięcy będą skupiały się na wznoszeniu kolejnych pięter. Obecnie powstają pionowe elementy konstrukcji na poziomie -1 i 0 oraz trwa budowa stropu nad kondygnacją -1.