• pl
 • en
menu
 • O nas
 • oferta
 • kredyty
 • aktualności
 • kontakt
 • Polityka prywatności

  1. Informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 96 lok. 105 (kod pocztowy 00-837), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod nr 0000024958, NIP 5251661440, REGON 012633658 oraz Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 96 lok. 105 (kod pocztowy 00-837), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod nr 0000242476, NIP 526-289-28-12, REGON 140259494;
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się pod wskazanym adresem e-mail: ochrona.danych@acciona.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Pańska 96 lok. 105 (kod pocztowy 00-837);
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji wypełnionego i przesłanego formularza kontaktowego, jak również w celach marketingowych oraz w celach przesyłania drogą elektroniczną wiadomości zawierających informacje handlowe, o ile została wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od dnia ich pozyskania do dnia w którym wyrażona przez Panią/Pana zgoda zostanie wycofana, z zastrzeżeniem, iż nie istniała będzie inna – poza zgodą – podstawa prawna do ich przetwarzania.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
  facebookmenu