<Wróć

Czy warto inwestować w mieszkania na wynajem?

19/07/2023

W obliczu zmieniającego się krajobrazu rynku nieruchomości oraz trudnych warunków kredytowych coraz więcej osób zastanawia się, czy inwestowanie w mieszkania na wynajem to nadal dobry pomysł. Ta forma inwestycji oferuje atrakcyjne możliwości zarobku i wiele korzyści, jednak przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania inwestycyjnego należy zrozumieć i przygotować się na potencjalne ryzyko. Poznaj zalety oraz ewentualne trudności związane z inwestycją w mieszkania na wynajem.

Co sprawia, że warto inwestować w mieszkania na wynajem?

Decyzja o inwestowaniu w nieruchomości na wynajem niesie za sobą wiele kuszących korzyści. Co sprawia, że tak wiele osób chce zamrozić swoje oszczędności właśnie w mieszkaniu, które w założeniu ma samo na siebie zarabiać?

Dochód pasywny

Inwestowanie w mieszkania na wynajem umożliwia generowanie regularnego dochodu pasywnego. Wynajmując nieruchomości lokatorom, którzy płacą czynsz, nie ponosisz kosztów posiadania mieszkania, a do tego, jako właściciel lokalu, otrzymujesz zapłatę za korzystanie z Twojej własności. Wpłaty od lokatorów mogą stanowić stabilne źródło dochodu, które pozwala pokryć koszty związane z utrzymaniem mieszkania, spłatą kredytu hipotecznego oraz generować nadwyżkę, która może być reinwestowana lub wykorzystana w inny sposób. Ta atrakcyjna perspektywa sprawia, że wiele osób rozważa właśnie ten rodzaj inwestycji.

Zwiększająca się wartość nieruchomości

W dłuższej perspektywie czasowej wartość nieruchomości może rosnąć. To znaczy, że nieruchomość, którą kupisz dzisiaj, może być warta więcej w przyszłości. Wzrost wartości lokalu może wynikać z różnych czynników, takich jak rozwijająca się lokalizacja, rosnące zapotrzebowanie na mieszkania czy ogólny wzrost cen na rynku nieruchomości. Jeśli w odpowiednim momencie zdecydujesz się na jej odsprzedaż, możesz osiągnąć dodatkowy zysk.

Dywersyfikacja portfela

Zamrożenie oszczędności w mieszkaniach na wynajem może służyć również jako forma dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Proces ten polega na rozproszeniu inwestycji w różne aktywa lub rynki, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć potencjalne korzyści. Posiadanie nieruchomości jako jednego ze składników portfela inwestycyjnego pozwala na uniknięcie koncentracji inwestycji w jednym tylko rodzaju aktywów, takich jak akcje czy obligacje. Jest to jednak korzyść przede wszystkim dla osób zajmujących się inwestycjami w sposób profesjonalny i posiadają duży kapitał ulokowany w wielu miejscach.

Ryzyko inwestowania w mieszkania na wynajem

Inwestowanie w nieruchomości nie jest jednak gwarantem sukcesu. Na osiąganie korzyści z wynajmu mieszkań składa się wiele czynników, o których nie można zapominać, podejmując decyzję o zakupie lokalu inwestycyjnego.

Problemy ze znalezieniem lokatorów

Inwestycja w mieszkanie na wynajem będzie sukcesem, jeśli znajdziesz stałych lub niemal stałych lokatorów, którzy będą regularnie opłacać czynsz inne koszty związane z zajmowaniem Twojej nieruchomości. Jednakże, w przypadku braku najemców lub gdy lokatorzy opuszczają mieszkanie, może pojawić się ryzyko braku dochodu. Bez regularnych wpływów z czynszu, inwestor może zostać zmuszony do pokrywania kosztów utrzymania nieruchomości z własnych środków, co wiąże się z poważnymi stratami. Częstym problemem są także nieuczciwi najemcy. Oddając na wynajem swoje mieszkanie inwestycyjne, nigdy nie masz gwarancji, że opłaty będą wpływały na czas, a nawet, że mieszkanie w ogóle będzie opłacane. Dlatego tak ważne jest dokładne i przemyślane skonstruowanie umowy najmu lokalu lub zabezpieczenie się umową najmu okazjonalnego.

Obciążenia finansowe

Wielu inwestorów korzysta z kredytów hipotecznych w celu finansowania zakupu nieruchomości na wynajem. Wysokie stopy procentowe lub ograniczenia w dostępności kredytów mogą wpłynąć na zdolność nabywczą inwestora oraz zdolność wywiązanie się ze zobowiązań. Wyższe raty kredytu lub koszty obsługi długu mogą obniżyć potencjalny dochód z wynajmu i wpłynąć na rentowność inwestycji.

Inwestowanie w mieszkania na wynajem może być opłacalną strategią inwestycyjną, która generuje dochód pasywny i oferuje możliwość wzrostu wartości nieruchomości. Jednak, jak każda inwestycja, wiąże się z pewnym ryzykiem. Ważne jest, aby początkujący inwestorzy zdawali sobie sprawę zarówno z korzyści, jak i związanego z tym ryzyka. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w nieruchomości, warto dokładnie zbadać warunki panujące na rynku nieruchomości, dostępność kredytów oraz przewidywane wskaźniki zwrotu.

 

 

 

30

lat doświadczenia

2900+

sprzedanych mieszkań

200 tys.

m2 inwestycji w Polsce
acciona w mediach społecznościowych >