< Wróć

ACCIONA WYRÓŻNIONA TYTUŁEM LIDERA JAKO JEDYNA FIRMA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA NA ŚWIECIE

22/10/2021

ACCIONA została wybrana światowym liderem w zakresie różnorodności i inkluzji w miejscu pracy, zajmując 1 miejsce dla branży budowlanej w indeksie najbardziej różnorodnych (diversity) i integrujących (inclusivity) organizacji na świecie. W klasyfikacji ogólnej uwzględniającej firmy działające w różnych obszarach oraz branżach ACCIONA zajęła 36. miejsce na świecie. Jednocześnie ACCIONA jest jedyną firmą budowlano-inżynieryjną, która zakwalifikowała się do rankingu Diversity & Inclusion Index 2021.

Już drugi rok z rzędu ACCIONA jest jedyną firmą z sektora budowlanego i inżynieryjnego na świecie, która została uwzględniona w rankingu Refinitiv Global Top 100 Diversity and Inclusion Index, zajmując 36. miejsce w ogólnej klasyfikacji w 2021 roku. Wyróżnienie odzwierciedla przyszłościową politykę ACCIONA w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz zarządzania, czyli ESG (z ang. Environmental, Social responsibility, Governance) w zakresie infrastruktury i energii odnawialnej, a także jej zaangażowanie na rzecz równości płci, zawieranie umów sprzyjających inkluzji i integracji społecznej oraz szkolenia w zakresie różnorodności kulturowej dla 38 000 pracowników, obejmujących 131 narodowości w ponad 40 krajach.

Ranking D&I Index został przygotowany w oparciu o dane zebrane przez Refinitiv – jedną z największych na świecie firm dostarczających dane z rynków finansowych oraz infrastrukturę w tym obszarze. Aby wybrać 100 najbardziej inkluzywnych i zróżnicowanych organizacji na świecie, w indeksie Refinitiv Diversity & Inclusion jest analizowanych ponad 500 obszarów danych dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), celem przejrzystego i obiektywnego pomiaru względnej wydajności blisko 11 000 firm reprezentujących ponad 80% globalnej kapitalizacji rynkowej.

Bardzo nas cieszy to wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że  jesteśmy częścią grupy, która tak dynamicznie rozwija się w obszarach budowania zdrowego środowiska pracy opartego na wzajemnym poszanowaniu, tolerancji oraz współpracy. Te wartości przyświecają także kulturze pracy w ACCIONA Nieruchomości. Jesteśmy postępową firmą o bardzo wysokich standardach. Cenimy sobie partnerstwo i wzajemne poszanowanie w stosunkach biznesowych. Staramy się wspierać grupy ludzi wykluczonych, mniejszości i potrzebujących. Staramy się inspirować innych do zmian na lepsze, większej otwartości na ludzi oraz działań na rzecz środowiska. Bardzo nas cieszy tytuł przyznany grupie ACCIONA, szczególnie, że zostaliśmy wyróżnieni jako jedyna firma z sektora budowlano-inżynieryjnego na świecie. To potwierdza, że nasze działania są słuszne i promują odpowiedzialny i partnerski biznes, przynoszący korzyści wszystkim stronom” – powiedziała Katarzyna Unold, Dyrektor Zarządzająca ACCIONA w Polsce.

Często myślimy o zróżnicowanym miejscu pracy jako o środowisku obejmującym pracowników różnej płci, pochodzenia etnicznego, wieku oraz pochodzenia rasowego. To prawda. Jednak pojęcie różnorodności w miejscu pracy jest znacznie szersze i uwzględnia także różnorodność w religii, kulturze, orientacji seksualnej, języku, wykształceniu oraz umiejętnościach i zdolnościach. Różnorodność jest czynnikiem, który może znacznie wpływać na rozwój danej organizacji, ponieważ często przekłada się na zwiększoną produktywność, kreatywność oraz innowacyjność firmy, zmniejsza rotację pracowników i pozwala lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów. Te wszystkie korzyści są kluczowe dla większości firm, szczególnie, że przekładają się też na zwiększone przychody, stanowiące priorytet w każdej firmie.

ACCIONA Nieruchomości to zespół wysoko różnorodny. Warto podkreślić, że na tle innych deweloperów, szczególnie w Polsce wyróżnia nas udział zatrudnionych kobiet, bo stanowimy aż 78% całego zespołu. Jednak to nie sztywne zasady i wytyczne sprawiły, że tak się stało. Budowałam nasz zespół w oparciu o cechy charakteru i sposób pracy, który szanuję. Nie są dla mnie ważne jedynie wysokie kompetencje zawodowe, ale również umiejętność współpracy, odpowiedzialność, szacunek dla innych i pozytywny stosunek do świata i ludzi. Nasz zespół to największa wartość ACCIONA Nieruchomości, budowany bez jakichkolwiek preferencji w kwestii wieku czy płci” – dodała Unold.

Inclusion czyli inkluzja, integracja lub po prostu kultura włączająca w miejscu pracy odnosi się do zbudowania takiego środowiska i kultury pracy, w którym wszystkie osoby traktowane są sprawiedliwie i z szacunkiem, mają równy dostęp do możliwości i zasobów oraz mogą w pełni przyczyniać się do sukcesu danej organizacji.

Bez inkluzji różnorodność w miejscu pracy nie powiedzie się. By stworzyć inkluzywne środowisko pracy potrzebna jest edukacja pracowników oraz menedżerów, efektywne słuchanie i komunikacja w zespołach, zapewnienie poczucia wzajemnego szacunku i tolerancji, które pozwala pracownikom rozwijać się i wykorzystywać swój pełny potencjał. Te wartości, gdy stosowane są także w relacjach zewnętrznych, pozwalają na budowanie zdrowego środowiska współpracy, z otwartą komunikacją i cechujące się dużo większą efektywnością. A ta efektywność nie tylko przekłada się na zysk dla obu ston, ale także buduje pozytywne relacje” – dodała Katarzyna Unold.

Ranking Diveristy & Inclusion dostarcza danych oraz wskaźników do oceny ryzyka i szans związanych z ESG firm, w które inwestują, w tym strategii inwestycyjnych coraz częściej uwzględniających elementy różnorodności. Od momentu wprowadzenia na rynek w 2016 r. spółki znajdujące się w Top 100 indeksu D&I Refinitiv konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż główne indeksy rynkowe, wykazując wysoki stopień korelacji między wynikami finansowymi firmy a jej przywództwem w zakresie różnorodności i inkluzji.

ACCIONA to deweloper z 30-letnim doświadczeniem realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie Warszawy. W 2020 roku deweloper podjął decyzję o rozwoju firmy oraz ekspansji na nowe rynki wraz z 2021 rokiem. ACCIONA rozpoczyna kolejne inwestycje na nowych rynkach. Trwa już sprzedaż mieszkań w ramach osiedla BLANCO w Pruszkowie. Planowane są też nowe inwestycje w Trójmieście. ACCIONA Nieruchomości jest częścią międzynarodowej grupy ACCIONA, która opracowuje i zarządza zrównoważonymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi, zwłaszcza w zakresie energii odnawialnej. Celem ACCIONA jest przewodzenie przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, zapewniając doskonałość techniczną i innowacyjność we wszystkich swoich projektach, by w konsekwencji zaprojektować lepszą planetę. Dzięki obecności w ponad 40 krajach firma jest zaangażowana w rozwój gospodarczy i społeczny społeczności, w których działa.

 

Podziel się w social media

30

lat doświadczenia

2900+

sprzedanych mieszkań

200 tys.

m2 inwestycji w Polsce
acciona w mediach społecznościowych >