< Wróć

WPŁYW TAKSONOMII NA BUDOWNICTWO

30/05/2022

Architektura kryzysu klimatycznego to cykl spotkań organizowanych przez Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP, PLGBC - Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego oraz Zodiak Warszawski Pawilon Architektury.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie i debatę z cyklu Architektura Kryzysu Klimatycznego, tym razem poświęcone Unijnej Taksonomii, która w najbliższych latach będzie intensywnie zmieniać budownictwo na zielone i zrównoważone.W panelu eksperckim odnośnie wpływu unijnej Taksonomii na architektów, deweloperów i branżę budowlaną weźmie udział @Katarzyna Unold – Dyrektorka Zarządzająca ACCIONA

 

Data: wtorek 31 maja o godz. 18 

Miejsce: ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4

Program:

18:00-18:40
Prezentacja: Unijna Taksonomia – jak działa i jakie ma zastosowanie w budownictwie?
Prowadzący prezentację:
- Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner, MATERIALITY, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP
- Piotr Biernacki, ESG Managing Partner, MATERIALITY, członek ESMA Securities and Markets Stakeholders Group oraz EFRAG Sustainability Reporting TEG

 

18:40-19:40
Panel dyskusyjny: Wpływ unijnej Taksonomii na architektów, deweloperów i branżę budowlaną
Uczestnicy dyskusji:
- Katarzyna Unold, Managing Director, ACCIONA
- Ewa Kowalska-Ocneanu, Chief Sustainability, WSP Polska Sp. z o.o., Asesor BREEAM International
- Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Architekt-Partner, APA Wojciechowski Sp. z o.o., Wiceprezes ZG SARP ds. środowiska i ochrony klimatu.

 

19:40-20:00
Dyskusja z udziałem publiczności.

 

Czym jest unijna Taksonomia?
Taksonomia jest regulacją wspomagającą transformację gospodarki Unii Europejskiej ku gospodarce niskoemisyjnej i zrównoważonej poprzez oddziaływanie na europejski sektor finansowy.
Unia Europejska w 2021 roku wprowadziła przepisy określające, jakie rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej w krajach UE są zrównoważone środowiskowo. Część tych przepisów dotyczy działalności budowlanej, deweloperskiej i związanej z obsługą rynku nieruchomości.
Taksonomia określa sześć celów środowiskowych, które musi realizować dana działalność (w tym budynki nowoprojektowane i poddawane renowacji), a także ustanawia tzw. techniczne kryteria kwalifikacji, czyli konktetne warunki, które muszą zostać spełnione, aby dana działalność została zakwalifikowana jako zrównoważona środowiskowo.
Znajomość tych wytycznych pozwoli projektantom, deweloperom i wykonawcom na projektowanie i realizację inwestycji zgodnych z przepisami unijnymi i celami gospodarki cyrkularnej.

Podziel się w social media

30

lat doświadczenia

2900+

sprzedanych mieszkań

200 tys.

m2 inwestycji w Polsce
acciona w mediach społecznościowych >